یادداشتها

اثر تخریبی صادرات واژه به داخل کشور!

۲۶ بهمن ۱۳۹۷

باسمه تعالی

یکی از مسائلی که غرب به آن چنگ می­زند تا فرهنگ و زبان خود را صادر کرده و جایگزین فرهنگ و زبان بومی کند، آن است که افرادی که در غرب تحصیل یا زندگی کرده ­اند، پس از بازگشت به وطن، از واژه­ های غربی استفاده می­کنند. و چون این افراد معمولا نزد عموم از جایگاه اجتماعی بالاتری برخوردار می­شوند، ناخودآگاه اثر کلامی بیشتری هم بر بومیان می­گذارند. لذا، استفاده از واژه ­های غربی بجای واژه ­های بومی، بیشتر و بیشتر می­شود. در نتیجه، لهجه، گویش، و حتی زبان هم ممکن است رنگ اصلی خود را از دست داده و رنگ و لعاب غربی بگیرد. این مساله­ای است که، علی ­الخصوص، سطوح بالاتر جامعه باید به آن توجّه ویژه ­ای داشته باشد و بسیار هشیار باشد تا مبادا گامی در جهت تخریب فرهنگ، زبان، و آداب بومیٍ حتّی منطقه ­ی خودش بردارد و در آن ویران­سازی شریک شود.

در سطح بعدی، این عموم مردم هستند که باید نسبت به آن بسیار هشیار باشند.

اقتصاد، جامعه شناسی است!

25 بهمن 1397

باسمه تعالی

به عنوان یک اقتصاد دان باید اعتراف کنم که گاهی یادمان می رود اقتصاد علمی است از علوم اجتماعی، بدان معنی که به مطالعه روابط، توابع و ساز و کارهای موجود در سطح جامعه می پردازد پیش از آنکه به معادلات ریاضی آن ورود کند. چراکه ذاتاً همان معادلات ریاضیاتی هم برای حل کردن مسائل اجتماع (چه بعد فردی و چه بعد همگانی آن) بوجود آمده است، در نتیجه فراموش کردن ماهیت فرمول های ریاضیاتی و تنها چسبیدن به بعد فنّی آن، فاقد ارزش است. حال با دانستن این موضوع، یک اقتصاددان می بایست نخست به سطح جامعه بنگرد و مشکلاتی که اجزاء آن جامعه (یا جوامع) درگیر آن هستند را یافته، ریشه یابی کند، و به دنبال راه حل بگردد.

بسم الله الرحمن الرحیم